Yaratıcı Drama

Home Classes Yaratıcı Drama

Okul öncesi dönemde çocukta ilk dramatik öğrenme taklit etme ile başlamaktadır.

Kendilerini farkına varabilecekleri, kendilerinin keşfedebilecekleri, kendini karşısındakine daha iyi ifade edebileceği olay ve olgulara eleştirel bakabileceği bir duruma gelebilmesi, diğer çocuklarla ve insanlarla iletişim kurmasını, işbirliği tapmasını, paylaşmasını bilerek sorumluluk almasının sağlanması, Empatiyi öğrenmesi, başkalarının farkına varıp sosyal ve toplumsal duyarlılığın geliştirilmesi, oyun yolu ile özgürce düşünebilmesinin geliştirilmesi, sanata karşı duyarlılıklarının arttırılması, günü daha neşeli ve enerjik olarak geçirmelerine fırsat yaratılması hedeflenmektedir.

Drama, eğitim ve öğretimde yepyeni bir oluşumdur. Ezbere ve bilgi yığmacasına dayalı bir eğitim dizgesinde birey, çeşitli uygulamaların yaptırımlarından kurtulamamakta, bilgiyi arayarak, paylaşarak bulamamaktadır. İşte bu nedenle drama bir eğitim dizgesi için önemli bir gereksinmedir.

Drama etkinlikleri uygulanırken takip edilen 4 süreç vardır. Bunlar; ısınma, kaynaştırma, uygulama ve değerlendirmedir. Yaratıcı drama çalışmaları sırasında kullanılan pek çok teknik vardır. Bunlar, pandomim, rol oynama, doğaçlama, hikâye oluşturma ve dramatizasyondur.

Yaratıcı Dramanın Çocuğun Zihinsel Gelişimine Etkisi

Yaratıcı drama etkinlikleri, çocuğun bilişsel becerilerinin gelişimini doğrudan desteklemektedir. Drama etkinlikleri sırasında çocuklar düşündüklerini yaşantıya dönüştürmektedir.

Çocuklar farklı yaşantılar sırasında değişik çözüm yolları üretme imkânı bulurlar. Drama, çocuğa kendi hareketleri yoluyla zengin yaşantılar sunduğu için zihinsel gelişime katkı sağlar. Çocuk kendisini drama yoluyla başkasının yerine koyarak gerçek hayatta yapamadıklarını ya da özlediği ve yeniden yaşamak istediği olayları hayal gücünü kullanarak tekrardan yaşar.

Hayal gücü, zihinsel canlandırma olayıdır. Çocuk, gerçekte görülmeyen bir varlığı, nesneyi hayal etme yoluyla zihinsel işlemler yaparak onu hissetmeye, ona dokunmaya, tadını almaya, koklamaya çalışır. Bu durum zihinsel egzersiz yapma olayıdır. Çocuklar drama etkinlikleri sırasında kendilerine sunulan günlük yaşamları ile ilgili problemleri farklı şekillerde yeniden yaşarlar. Böylece problem çözme becerileri desteklendiği gibi olaylara farklı bakış açılan geliştirmesi sağlanmaktadır.

Yaratıcı Dramanın Dil Gelişimine Etkisi

Yaratıcı drama etkinlikleri ile çocuklar, düşünme, konuşma, dinleme ve anlama becerilerini kazanmaktadırlar. Çocuklar, dil becerilerini yaratıcı drama çalışmaları sırasında grupla kurduğu etkileşim sonucunda doğal yollarla geliştirmektedir. Drama etkinlikleri sırasında çocuk, sözel iletişimi başlatarak, çeşitli durumlarda hayali karakterlerle karşılıklı diyaloglar kurar, doğal etkinlikler sayesinde çocuk sesinin tonunu, yüksekliğini, alçaklığını ve hızını ayarlayabilir.

Yaratıcı Dramanın Sosyal Gelişime Etkisi

Çocuğun sosyalleşmesinde çevresindekilerle özellikle de arkadaşları ile ilişkileri son derece önemlidir. Çocuk grup içerisinde iş birliği, paylaşma, dayanışma, başkalarına saygı duyma vb. öğrenir.

Çocuk, yaşamında dile getiremediği sorunların, grup içinde başkaları tarafından da yaşandığını anlamakta ve diğerlerinin yaşadığı farklı sorunları dinleyerek kendini ifade etme ve başkalarını daha iyi anlama, empati kurma becerilerini arttırmaktadır.

 

  • Years Old 2-5 yaş
  • Class Size 35